Amarone

7th May 2020

Amarone

意大利紅酒 Amarone 製作時間較長,除咗要等葡萄在樹上完全成熟,採摘後仲要略為晾乾,令到葡萄汁濃度增加,然後先至開始釀製。Amarone 一般厚身,較 dry,酒精度略高。

Click here to shop 按此購買